За да подсигурим дома, офиса, гаража или колата е необходимо да подберем достатъчно надеждна заключалка и/или заключваща система. Поради тази причина е нужно да се запознаем с най-често използваните  продукти предлагани на пазара. На първо време е добре да се спрем на най-често използваните брави. Както ключовете така и бравите са много разнообразни. Такова може да бъде разглеадно в топ 5 на най-често използвани брави в зависимост от вратата, която ще заключват.

Първите от най-масови на пазара са касовите брави. Те от друга страна се разделят на два основни вида, а именно основни касови брави и допълнителни касови брави. Това най-общо казано са бравите, които се използват за заключване на къщи и апартаменти.

Другият вид брави използвани за заключване главно на домове са така наречените допълнителни брави става ясно от името им, че те обикновено се използват за допълнително заключване и дават двойна сигурност на стопаните на имота. С други думи казано това са бравите заместили отдавна излезлите от употреба райбери.

Следващият вид много често използвани в последно време най-вече за заключване на офиси и магазини са бравите за стъклени брави. Те са по-специфични и адаптирани точно за този вид врати. В последните години след зачестяването на кражбите на пазара се появиха и анти-паник бравите, които станаха много продаваеми и актуални.

Съществуват и друг вид брави и това са така наречените сейфови брави от тяхното наименование става ясно и тяхното предназначение.

Последният от най-популярните 5 вида брави са бравите,  предназначени за заключване на мебели и шкафове те също са по-различни и специфични. С това приключи топ 5 на най-често използваните видове брави сега остава вие да прецените какво ви е нужно и да направите правилния избор.